Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

S.E. Exclusive Sneakers & Clothing GmbH
reprezentowana przez prezesa Sebastian Ejsmunt
Bahnhofstrasse 13B
15328 Küstriner Vorland
Niemcy
Telefon: 004933128129858
E-Mail: info@sneakerpeeker.eu
VAT UE.: DE 302447390

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Küstriner Vorland
Numer w rejestrze handlowym HRB HRB 15709 FF

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną
na stronie https://ec.europa.eu/odr.